Wat is een mastermindgroep en wat is het verschil met intervisie?

Wat is een mastermindgroep en wat is het verschil met intervisie?

Steeds meer ondernemers ontdekken dat sparren met gelijkgestemden ontzettend waardevol is. Het motiveert, houd je op koers en levert een frisse blik op jouw bedrijfsvoering op. Er ontstaan dan ook steeds meer mastermindgroepen. Maar wat is nu precies een mastermind groep? Wat levert deelname aan een mastermindgroep je op? En wat is het verschil met intervisie? In dit blog geef ik antwoord op deze vragen.  

Wat is een mastermindgroep?

Een mastermind groep is een groep gelijkgestemde mensen die regelmatig bij elkaar komt. Om kennis te delen, ideeën uit te wisselen, elkaar feedback te geven en aan te moedigen. Door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en netwerk behaal je jouw doelen sneller en til je elkaar naar een hoger niveau.

In 1937 beschrijft Napoleon Hill het fenomeen mastermindgroep al uitgebreid in zijn bestseller Think and grow rich. Hij zegt: “Geen enkel brein is op zichzelf compleet. Het heeft contact en verbinding met andere breinen nodig om te groeien en uit te kunnen breiden”. In zijn boeken noemt hij het samenwerken in een mastermindgroep één van de wetten van succes.

Ondanks dat een mastermindgroep niet verbonden is aan het ondernemerschap kom je mastermindgroepen het vaakst tegen bij ondernemers. Als sparringpartners bespreken zij knelpunten en uitdagingen die zij in hun ondernemerschap tegenkomen.

Wat is een intervisiegroep?

Een mastermindgroep wordt nogal eens verward met een intervisiegroep. Soms worden de termen ook door elkaar gebruikt. Dan noemt de groep zich intervisiegroep, terwijl hun werkwijze overeenkomt met hoe een mastermindgroep over het algemeen georganiseerd is. Dat maakt het niet makkelijk om de groepen van elkaar te onderscheiden.

Ik hanteer de volgende omschrijving voor een intervisiegroep. Een intervisiegroep is een groep vakgenoten die een aantal keer per jaar bij elkaar komen om een door één van hen ingebrachte casus te bespreken. Aan de hand van een bepaalde intervisiemethode, een soort stappenplan, bespreken zij de casus. De structuur van zo’n intervisiebijeenkomst ligt dus vast. Er zijn tientallen intervisiemethoden, zoals de Balint methode, de roddelmethode en de 10-stappen methode. Een kenmerk van intervisie is dat er geen adviezen of oplossingen worden gegeven. De deelnemers stellen vragen die helpen bij het onderzoeken van de casus.

Intervisie zie je vooral in sectoren als de zorg, ggz of advocatuur. Intervisie is vaak verplicht binnen deze branches, om de kennis binnen het vakgebied op een bepaald niveau te houden. Zo verplichten brancheverenigingen van bijvoorbeeld artsen, psychologen of loopbaancoaches vaak dat aangesloten leden die hun kwaliteitskeurmerk willen uitdragen jaarlijks een bepaald aantal intervisiebijeenkomsten moeten bijwonen.

De overeenkomsten tussen een mastermindgroep en intervisie

Tussen een mastermindgroep en een intervisiegroep zijn een aantal overeenkomsten. Zo is het doel van beide groepen min of meer hetzelfde: leren van elkaar en elkaar naar een hoger niveau tillen. Ook trekken bij beide groepen de deelnemers langere tijd met elkaar op. De samenstelling van de groep blijft, op eenmalige mastermindsessies na, een aantal maanden hetzelfde. Daardoor leer je elkaar goed kennen, ontstaat er een veilige setting en durf je je kwetsbaar op te stellen. Dat maakt de groep extra waardevol en het zorgt voor diepgang bij het bespreken van een vraagstuk.

Bij beide groepen wordt er een case of vraagstuk ingebracht tijdens de bijeenkomst. Wel zie je vaak dat bij intervisie er één deelnemer een vraagstuk inbrengt per bijeenkomst, terwijl in een mastermindsessie alle deelnemers elke keer aan bod komen met hun ondernemersvraag. Een mastermindgroep is dus over het algemeen een stuk dynamischer dan een intervisiegroep. Je kunt vaker van de meedenkkracht en feedback van je business buddy’s gebruikmaken.

De verschillen tussen een mastermindgroep en een intervisiegroep

Er zijn ook een aantal verschillen tussen een mastermindgroep en een intervisiegroep. Zo vindt intervisie voornamelijk plaats tussen mensen met hetzelfde beroep en uit dezelfde branche. Bij een mastermind kan dit ook het geval zijn, bijvoorbeeld dat er alleen kennisondernemers in een mastermindgroep zitten. Maar er zijn ook veel mastermindgroepen waar juist ondernemers met heel verschillende bedrijven bij elkaar zitten.

Dit laatste principe hanteer ik ook bij mijn mastermindgroep Koerskracht. Door ondernemers uit verschillende branches bij elkaar te zetten denken business buddy’s vanuit een heel andere invalshoek met je mee. Dat zorgt vaak voor verrassende oplossingen en tips waar je zelf nooit op gekomen was.

Ook maken mastermindgroepen over het algemeen geen gebruik van allerlei methodes om een case of vraagstuk te bespreken. De basis van een mastermindsessie is de zogenaamde hotseat ronde. Dit houdt in dat iedere ondernemer zijn of haar vraagstuk voorlegt aan de groep. Tijdens elke mastermindsessie komen alle deelnemers aan bod met hun ondernemersvraag. In tegenstelling tot bij een intervisiebijeenkomst, waar er tijdens een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur slecht één casus besproken wordt.

De sparringpartners in een mastermindgroep geven feedback in de vorm van tips, adviezen en nieuwe ideeën. Er worden dus niet alleen vragen gesteld om de case verder te onderzoeken, maar ook concrete tips gegeven.

Verschillende soorten mastermindgroepen

Mastermindgroepen worden steeds bekender in ons land. De groepen verschillen qua opzet en inhoud van elkaar. Zo heb je mastermindgroepen die gerund worden door de deelnemers zelf. Er is geen externe facilitator die de organisatie op zich neemt. De deelnemers organiseren de bijeenkomst bijvoorbeeld per toerbeurt. Deze groepen zijn meestal gratis, en de kwaliteit van de groep verschilt nogal. De voor- en nadelen beschrijf ik in mijn blog met 7 tips om je doelen te bereiken met een mastermindgroep.

Ook heb je eenmalige (online) masterminds, waarvoor je je aanmeldt als je op dat moment behoefte hebt om eenmalig te sparren met andere ondernemers. Je kent de andere deelnemers dan nog niet, maar krijgt wel feedback op jouw vraag. Een voorwaarde om waardevolle feedback te krijgen uit een eenmalige mastermindsessie is dat je je open moet durven te stellen tegenover ondernemers die je niet kent. Deze eenmalige mastermindsessies zijn vaak gratis of je betaalt een klein bedrag.

Er zijn ook professioneel georganiseerde mastermindgroepen die begeleid worden door een ervaren externe facilitator of business coach. Als deelnemer verbindt je je om een bepaalde tijd, bijvoorbeeld drie maanden of een jaar, samen op te trekken met een vaste groep ondernemers. Doordat je langere tijd met elkaar optrekt leer je elkaar goed kennen. Dat zorgt voor diepgaande interactie en waardevolle feedback binnen de groep. Ook zorgt de facilitator voor een hoge kwaliteit (doordat hij/zij haar kennis en ervaring deelt), continuïteit en veiligheid in de groep. Deze groepen vergen vaak een wat grotere investering. Mijn ervaring is dat je die investering snel terugverdient door de persoonlijke en zakelijke groei die je doormaakt in zo’n groep. Je haalt er echt meer klanten en omzet uit.

Hoe is mastermindgroep Koerskracht georganiseerd?

De mastermindgroep die ik organiseer, Koerskracht, bestaat uit een kleine, vaste groep van maximaal zes zelfstandig ondernemers die drie maanden samen optrekken. Ze houden elkaar scherp op ieders doelen, motiveren en steunen elkaar, denken mee als je even vastloopt en vieren samen mijlpalen en successen.

Om de week komen de deelnemers van Koerskracht bij elkaar: sessies van een dagdeel en online hotseat-rondes wisselen elkaar af. We bespreken thema’s die met het ondernemerschap te maken hebben: ondernemen vanuit je kernwaarden, hoe maak je een contentstrategie, hoe zorg je voor structuur in je werkweek die bij jou past, enz. Ook kan iedere deelnemer elke bijeenkomst een hotseat-vraag stellen waar de groep feedback op geeft.

In de besloten online community delen de deelnemers hun weektaken en -doelen. Ook reflecteren ze aan het eind van de week op hoe de week verlopen is. Door te reflecteren en de feedback van de andere deelnemers op jouw reflectie houdt je zicht op je koers en de groeistappen die je wekelijks zet. De besloten online omgeving zorgt voor wekelijkse motivatie, steun en een stok-achter-de-deur om daadwerkelijk aan de slag te gaan met jouw doelen. En blijven!

Door deze opzet met veel persoonlijke aandacht leer je elkaar goed kennen. Er ontstaat verbinding en verdieping. Je hoort hoe anderen dingen aanpakken, waardoor je je eigen werkwijze onder de loep neemt: ‘Waarom doe ik dit eigenlijk op deze manier?’ Door de wekelijkse accountability in de groep ga je ook die stappen zetten die je als je alleen zou werken liever uitstelt.

Als facilitator begeleid en coach ik de groep. Ik deel mijn kennis, moedig aan, en zorg voor structuur en rust. Ook heb ik vooraf altijd een intakegesprek met alle geïnteresseerden, om te kijken of het mastermindprogramma echt bij hen past. Op die manier is de kwaliteit van de groep hoog en blijft deze gewaarborgd. Drie keer per jaar kun je instappen in Koerskracht: in januari, april en september. Op deze manier ontstaan er hechte groepen waarbinnen een groot gevoel van veiligheid en verbinding heerst.

De voordelen van deelnemen aan een mastermindgroep

Om je als ondernemer te verbinden aan een mastermindgroep kan je ontzettend veel opleveren. Je krijgt er als een ware een hele groep collega’s bij die het jou gunnen om succesvol te zijn als ondernemer. Ik noem hieronder kort een aantal voordelen, aangezien ik ze eerder al uitgebreid beschreven heb in het blog dat ik eerder al noemde (blog met 7 tips om je doelen te bereiken met een mastermindgroep).

Een mastermindgroep zorgt voor:

  • focus en structuur: focus op jouw ondernemerskoers en -doelen doordat je jouw doelen wekelijks deelt met je business buddy’s. Hierdoor ontstaat er ook structuur in je werkweek, omdat je precies weet wat die week van plan bent.
  • feedback op je blinde vlek: een geweldig idee ligt vaak zo vlak voor je neus dat je er zelf overheen kijkt. Je sparringpartners wijzen jouw hierop.
  • een stok achter de deur, om daadwerkelijk aan de slag te gaan: door het intensieve contact met elkaar en het delen van je doelen herinneren de anderen je er aan wat je van plan was te gaan doen. Door deze vorm van accountability kom je niet meer weg met je uitstelgedrag!
  • motivatie en steun als het even tegenzit of niet lekker loopt in je bedrijf. Ook zorgen je business buddy’s voor aanmoediging als je een spannende stap te zetten hebt waar je tegenop ziet.
  • een frisse blik op jouw ideeën, doordat je sparring partners vanuit een andere invalshoek met je meedenken.
  • herkenning: door het delen van ervaringsverhalen in de mastermindgroep ontdek je dat je niet de enige bent die tegen een bepaald knelpunt aanloopt.
  • je profiteert van de kennis van andere ondernemers. Twee ondernemers weten meer dan één. Stel je voor wat er gebeurt als je een hele groep ondernemers bij elkaar zet!

Ben je na het lezen van dit blog geïnteresseerd geraakt in masterminden? Hier vind je alle informatie over Koerskracht mastermindgroep.